Stacja Diakonijna

Stacja diakonijna Parafii E.A. w Drogomyślu niesie pomoc w zakresie:

  1. Przekazuje drobne sprzęty ADG
  2. Wypożycza sprzęty dla pielęgnacji chorych w domu, a zwłaszcza; łóżka, chodziki, wózki inwalidzkie, krzesła toaletowe, stojaki do kroplówek, koncentratory powietrza i.t.p.

Sprzęty te można wypożyczyć na okres 3 miesięcy. Istnieje możliwość przedłużenia wypożyczenia.

Przy wypożyczeniu oczekiwana jest ofiara dla rozwijania dalszej działalności Stacji.

Można też dokonywać wpłat na konto Stacji diakonijnej.
Nr konta; 42812600070020637220000020
Tytuł: darowizna na cele kultu religijnego.

Stacja diakonijna w Centrum Parafialnym Effata jest czynna:

piątek: 9:00 – 12:00, środa: 14:00 – 17:00
tel. 338572123 wewn.25
tel. 519162949