Chórek dziecięcy

Pozwólcie dzieciom…

Chórek działa od 2001r. Pierwszymi dyrygentami chórku była Ewa Raszka i Grzegorz Wacławik. Od 2011 roku chórem dyryguje Ewa Kasztura. Od 2019 przy prowadzeniu pomaga Zofia Bujok. Opiekunem chórku jest ks. Tomasz Bujok. Chórek przede wszystkim uświetnia swym śpiewem kościelne uroczystości swojej parafii. Co roku jesteśmy obecni w cieszyńskim teatrze, podczas koncertu „Dzieci śpiewają kolędy”. Próby chórku odbywają się w Drogomyślu w poniedziałki o godz. 17:00. Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 3 do 12 lat.