Wyjątki z historii Bąkowa oraz budowy Domu Modlitwy

Życie religijne mieszkających tu ewangelików, zawsze mocno związane było z drogomyskim kościołem. Tam chrzcili swoje dzieci, wzrastali w poznaniu Słowa Bożego, składali konfirmacyjne ślubowanie, zawierali związki małżeńskie. Tam też spoczywają ciała ich bliskich. Zaś tu w Bąkowie, odbywały się spotkania o charakterze katechetycznym i społecznościowym. Praca z dziećmi rozpoczęta została, gdy proboszczem parafii był ks. Józef Szeruda.

Pierwsze spotkania szkółki niedzielnej miały miejsce w 1954 roku.
Do służby tej swój dom użyczyła p. Maria Strządała. W latach 1960 – 1976 zajęcia dla dzieci odbywały w budynku starego dworu, stanowiącego własność rodziny Kubica. Od roku 1976 praca z dziećmi jak i z starszymi rozpocząła się w domu pani Emmy Szast. Od 1982 roku lekcje religii oraz szkółka niedzielna odbywała się w domu państwa Ireny i Rudolfa Rańda. Następnie na powrót zajęcia prowadzone były w starym dworze, do chwili powrotu katechezy w mury Szkoły Podstawowej.

Nowy okres rozpoczął się w 1994 roku. Zostaliśmy gościnnie przyjęci w nowo wybudowanymdomu Henryka i Krystyny Gabryś. Odbyły się tam 452 godziny biblijne i szkółki niedzielne.

Tam na spotkaniach biblijnych jak i w gronie ówczesnej Rady Parafialnej zrodziła się myśl, aby stworzyć coś własnego. Niestrudzonym orędownikiem tego dzieła był śp. Władysław Pezda, który jednak nie doczekał chwili dzisiejszej, gdyż Pan powołał go już do Siebie.

W styczniu 1998 roku. Parafia zakupiła parcelę pod budowę od Anny i Janusza Omozik..

Dnia 22 września 1999 roku Wydział Ziemski Starostwa Powiatowego w Cieszynie stosownym dokumentem wyraził zgodę na budowę Domu Modlitwy. Budowę rozpoczęto dnia 25 marca 2000 roku.

Z ramienia Parafii pracami budowlanymi kierował Komitet Budowy skupiający oddanych sprawie braci, którzy w dziele tym wytrwali do dziś, zaś siostry, podjęły się służby skarbników.

W upalną niedzielę 03 czerwca 2000 roku Biskup Diecezji Cieszyńskiej ks. Paweł Anweiler w obecności Duchownych, Rady Parafialnej, Członków Komitetu Budowy, Przedstawicieli Rady Diecezjalnej , Przedstawicieli administracji samorządowej Gminy Strumień, oraz zebranych domowników wiary, dokonał wmurowania i poświęcenia Kamienia Węgielnego. Dnia 10 lipca 2003 odbyło się tutaj 1 spotkanie biblijne, następnie rozpoczęła się praca z dziećmi.

Budowa trwała cztery lata, rozkładana na kolejne etapy. Za każdy etap , corocznie na początku czerwca dziękowaliśmy Bogu za błogosławieństwo, za wszystkich ofiarodawców, za wszystkich- którzy dołożyli wszelkich starań, aby Dom ten mógł być uroczyście otwarty i poświęcony. Dom Modlitwy gotowy jest rozpocząć swą błogosławiona służbę.

Niedziela 13 czerwca 2004 , to dzień uroczystego poświęcenia Domu Modlitwy w Bąkowie stał się ważnym dniem nie tylko dla historii Parafii w Drogomyślu lecz również dla całego naszego Kościoła.