background
image1 image2 image3

Parafialny Wieczór Kolęd

6 stycznia w Święto Epifanii odbył się Parafialny Wieczór Kolęd. Wystąpiły nasze chóry: dziecięcy, młodzieżowy i "Nadzieja". Oprócz tego koncertowały dzieci z ogniska muzycznego oraz Przemysław Brańczyk na organach.

Album dostępny po kliknięciu na zdjęcie.

Warsztaty kulturowe w Drogomyślu.

3

Zaproszenie na spotkania

zap2

zap3

Zajęcia odbywać się będą w nowopowstałym Centrum Parafialnym  Effata ,

 43 424 Drogomyśl,   Plac kościelny  im. Fryderyka Kalisza 2 o godz. 1700.

                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                       Proboszcz Parafii

                                                                                    Ks. Karol Macura

                                                                                                                             ref

             

 

Praga 2014

Jak co roku byliśmy na wycieczce adwentowej w stolicy Czech. Tym razem baaardzo liczną grupą, 95 osób! Praga jako miasto - piękną, jednak mało w niej znaków adwentu i świąt. Może wynika to z ateizacji tego państwa. Przecież jest to kraj, którego mieszkańcy w największej liczbie w Europie określają siebie jako niewierzący.

 

Album dostępny po kliknięciu na zdjęcie.

tekst alternatywny

Realizacja Operacji

zap1

Parafia Ewangelicko – Augsburska informuje, że rozpoczęła realizację operacji pn. „Promocja miejscowości oraz podniesienie walorów kulturowych obszaru objętego LSROR poprzez organizację parafialnych imprez kulturowo-rekreacyjnych oraz doposażenie domu parafialnego”.

 Operacja realizowana jest w ramach Środka „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” Programu Operacyjnego „ Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”.

Celem działania jest poprawa jakości życia mieszkańców Drogomyśla poprzez organizację parafialnych działań na rzecz popularyzacji obszaru Żabi Kraj.