background
image1 image2 image3

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

fundusze

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Parafia Ewangelicko – Augsburska informuje, że rozpoczęła działania związane z realizacją operacji pt. „Remont elewacji Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego Zmartwychwstania Pańskiego w Pruchnej" współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" odpowiadającą warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" na obszarze LSR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Celem działania jest polepszenie mieszkańcom obszaru LSR „Cieszyńska Kraina" jakości życia oraz ich aktywizacja społeczno – kulturalna poprzez renowację elewacji zabytkowego obiektu, znajdującego się na obszarze objętym LSR „Cieszyńska Kraina".

 

SPRAWOZDANIE Z ŻYCIA PARAFII

SPRAWOZDANIE Z ŻYCIA PARAFIIobraz

w Drogomyślu za rok  2013.

Odkładając na półkę kalendarz –terminarz roku 2013 wzbudziła się we mnie refleksja na fenomenem istnienia Parafii. Czas pędzi i cały świat mknie zapamiętale, natomiast w naszej parafii zachowany został miarowy rytm narodzin i pożegnań, przygotowań do Chrztu Świętego i rozmów przedślubnych, czy też spotkań przed pogrzebami. Jest to też rytm wspólnie przeżywanych świąt. Staliśmy się starsi o jeden kolejny rok a równocześnie bardziej dojrzali, doświadczeni w drodze za Jezusem. Nieustanne prowadzeni jesteśmy przez Jego uciszającą wszelką burzę dłoń!

Miniony rok ubiegał nam pod znakiem realizowanych nabożeństw, szkoły niedzielnej dla dzieci oraz spotkań tygodniowych. Z drugiej strony był to czas dalszej, wytrwałej pracy przy wznoszeniu Nowego Centrum Parafialnego. Ze statystyki parafialnej warto przypomnieć, że odbyło się 171 nabożeństw przy średniej obecności 281 osób w Drogomyślu, 132 osób w Pruchnej oraz 74 osoby w Bąkowie. Analogicznie do liczby nabożeństw kształtuje się liczba szkółek niedzielnych dla najmłodszych. Najtrudniejsze warunki lokalowe od niespełna czterech lat doświadczamy w Drogomyślu. Służbowe mieszkanie z trudem pozwala na prowadzenie życia parafialnego obok pracy kancelaryjnej. Słaba jest również dostępność do toalet. Wierzymy jednak, że w najbliższej przyszłości, wszystkie te niedogodności ulegną radykalnej zmianie na znacznie lepsze!

Czytaj więcej: SPRAWOZDANIE Z ŻYCIA PARAFII